Debata w Nadarzynie - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Nadarzynie

Data publikacji 23.07.2021

Wczoraj w Urzędzie Gminy Nadarzyn odbyła się debata społeczna pn.: „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Do udziału w debacie zaproszono samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących, na co dzień z Policją oraz przede wszystkim lokalną społeczność.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Nadarzyn odbyło się wczoraj o 17.00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa, zasiedli Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie nadkom. Dariusz Jeż, Zastępca Komendanta nadkom. Marcin Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pruszkowie asp. szt. Sławomir Ścibisz oraz Wójt Gminy Nadarzyn Pan Dariusz Zwoliński.

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty Wójt Gminy Nadarzyn złożył życzenia z okazji zbliżającego się Święta Policji oraz podziękował funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nadarzynie za zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej i współpracę z samorządem.

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn podczas spotkania mieli okazję zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi ilości zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie gminy. Omówione zostały także zagrożenia związane z najbardziej uciążliwymi społecznie przestępstwami.

Na spotkaniu przypomniano założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przestawione zostały zagrożenia, które od czasu funkcjonowania tego narzędzia wprowadzili mieszkańcy gminy. Omówiono też, jakie działania podejmuje Policja po uzyskaniu w ten sposób informacji.

Uczestnicy debaty zostali także poinformowani o aplikacji „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym.

Po prelekcji komendanta komisariatu wywiązała się między uczestnikami debaty dyskusja i pojawiły się pytania do prowadzących. Rozmawiano m.in.: przekraczaniu prędkości przez kierowców w Walendowie, Woli Krakowiańskiej i innych ulicach gminy. Poruszony został problem nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących tonażu.

Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców zostały zapisane i będą uwzględniane w toku codziennej służby.

 

kom. Karolina Kańka