Podsumowanie 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Podsumowanie 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie

Data publikacji 23.01.2018

W piątek 19 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej, będąca podsumowaniem efekty pracy policjantów w 2017 roku. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych oraz policjanci KPP w Pruszkowie, a także zaproszeni goście, w tym Starosta Pruszkowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb powiatowych, prokuratury oraz Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

19 stycznia o 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej podsumowująca pracę i działania podjęte w ubiegłym roku przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji do spraw logistyki Pan Włodzimierz Pietroń. W spotkaniu wzięli udział także Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś, a także wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele służb powiatowych, prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskich i Gminnych.

Odprawę przeprowadził Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Krzysztof Radzik, który zaprezentował zgromadzonym gościom stan kadrowy jednostki, omówił dyscyplinę służbową oraz przedstawił ilość środków finansowych przeznaczonych przez poszczególne samorządy i inne instytucje na rzecz Policji.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Karol Siedlak przedstawił efekty pracy pionu kryminalnego, a Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie nadkomisarz Dariusz Nawotnik efekty pionu prewencji.

Omawiając pion kryminalny mł. insp. Karol Siedlak przedstawił statystyki obrazujące skalę przestępczości na terenie powiatu pruszkowskiego w poszczególnych kategoriach przestępstw i pracę policjantów w zakresie wykrywalności. W 2017 r. odnotowano 3355  przestępstwa, dla porównania w 2016 r. – 3173. O spadku możemy mówić  w przypadku 7 głównych kategoriach przestępstw (w 2017 r. – 1124, w 2016 r. – 1180).

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie nadkom. Dariusz Nawotnik omawiając efekty pracy pionu prewencji zwrócił uwagę na liczbę przeprowadzonych interwencji. W 2017 r. policjanci podjęli łącznie 26 820  interwencji. O bezpieczeństwo na ulicach poszczególnych gmin dbały też patrole w ramach służb ponadnormatywnych.

Omówiony zostały także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całego powiatu. W minionym roku zanotowano spadek wypadków drogowych (w 2017 r. doszło do 63 wypadków, w których 10 osób poniosło śmierć, a 71 zostały rannych, w 2016 r. odnotowano 67 wypadków, w których 5 osób poniosło śmierć, a 73 zostało rannych). Do najczęstszych przyczyn wypadków należy zaliczyć prędkość, wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowe omijanie, wymijanie i cofanie oraz wykroczenia wobec pieszych.

W celu zapewnienia jak najlepszej komunikacji z mieszkańcami oraz ułatwienia wzajemnej wymiany informacji zorganizowano 6 debat społecznych, które odbyły się w każdej gminie.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Krzysztof Radzik podkreślił, że osiągnięte wyniki i efekty pracy policjantów są możliwe między innymi dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, samorządami, instytucjami państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi. Przedstawił również zamierzenia na rok bieżący mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu. Za osiągnięte wyniki i pracę podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń, który przedstawił tegoroczne priorytety Komendanta Stołecznego Policji, jakimi są między innymi dalsze propagowanie wśród społeczeństwa Krajowej Mapy Zagrożeń, jeszcze większe zaangażowanie dzielnicowych w pracy na rzecz mieszkańców.

Komendant Włodzimierz Pietroń w imieniu Pana Komendanta Stołecznego Policji podziękował pruszkowskim policjantom za bardzo dobrą służbę oraz ciekawe przedstawienie prezentacji wyników. W swojej wypowiedzi podkreślił olbrzymie zaangażowanie Policji w przedsięwzięcia i zabezpieczenia prewencyjne, które miały miejsce w 2017 roku, na terenie garnizonu warszawskiego z udziałem policjantów podległych Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Podczas odprawy nagrodę z rąk Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia odebrała najlepsza policjantka w 2017 roku młodszy aspirant Aneta Golańska  z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału  Prewencji KPP w  Pruszkowie.

 

kk