Policyjne działania "SMOG" - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania "SMOG"

Data publikacji 26.01.2018

Wczoraj na terenie powiatu pruszkowskiego przeprowadzone zostały działania „Smog”. Kontrolowany był poziom emisji spali oraz stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach. Policjanci szczególną uwagę zwracali na sprawność układu wydechowego.

Wczoraj na terenie powiatu pruszkowskiego przeprowadzone zostały działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „SMOG”. Celem tych działań jest eliminowanie pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób  np. przez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego - co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery.

Policjanci z pruszkowskiej komendy podczas działań „SMOG” sprawdzali, czy układ wydechowy pojazdu nie powoduje nadmiernego zadymienia, sprawdzali także sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia. Policjanci sprawdzali, czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Kierujący, których pojazdy nie spełnią wymogów określonych przepisami prawa, muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Podczas tych działań na terenie powiatu pruszkowskiego policjanci dokonali 55 kontroli pojazdów i zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

Pamiętajmy!

Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

 

kk