Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w Szkole Podstawowej w Ruścu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Ruścu zorganizowali wczoraj dla uczniów szkoły spotkanie promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży. W kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” włączyli się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie mł.asp. Marta Słomińska i dzielnicowa mł.asp. Małgorzata Nowak.

Wczoraj o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej w Ruścu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją szkoły zorganizowali dla uczniów klas IV-VII imprezę w ramach kampanii „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, Ochotnicza Straż Pożarna z Nadarzyna i Komisarz Gminy Nadarzyn Dariusz Nowak zostali serdecznie przywitani przez grono pedagogiczne i uczniów szkoły, którzy już na początku spotkania zostali wyposażeni w specjalne zestawy odblaskowe.

Głównym celem imprezy była promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły uczestniczyli w trzech panelach zajęć związanych z bezpieczeństwem.

Pierwszy panel realizowany był przez przedstawicieli  WORD w Warszawie. Na  specjalnie przygotowanym torze rowerowym, uczniowie mogli poćwiczyć pokonywanie przeszkód. Jazda po torze nie sprawiła dzieciom większych trudności.

Drugi panel poprowadziły mł.asp. Marta Słomińska i mł.asp. Małgorzata Nowak. Uczniowie obejrzeli film „Tak chcę być bezpieczny” oraz zgłębili wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Mogli także zapoznać się z zagrożeniami jakie niesie za sobą zażywanie „dopalaczy. Przypominane zostały uczniom także zasady postępowania podczas kontaktu z agresywnym zwierzęciem oraz jak postępować przy spotkaniu z osoba obcą.

Panel trzeci to zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej z Pruszkowa i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie. Strażacy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

To kolejne spotkanie powiecie pruszkowskim, które ma na celu  promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

 

kk

  • "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"
  • "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"
  • "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"
  • "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"
  • "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"
  • "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"