Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje" w Pruszkowie

Wczoraj w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie odbyły się ogólnopolskie warsztaty patriotyczno-historyczne pn.: „OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje”. Udział w warsztatach wzięli przedstawiciele pruszkowskiej komendy.

Na spotkanie zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie mł.insp. Krzysztofa Radzika, Dyrektora  Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztofa Musielaka, kapitan Monikę Będziechowską - reprezentującą Wojskowego Komendanta WKU Warszawa Ochota, Prezesa Stowarzyszenia ”Rodzina Policyjna 1939” Jarosława Olbrychowskiego, Józefa Kuczka reprezentującego rodzinny zrzeszone w stowarzyszeniu, Aleksandra Załęskiego – były eksperta fotografii z CLK KGP oraz kapitana Sebastiana Dudzińskiego z  Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Warsztaty zostały przeprowadzone dzięki inicjatywie nauczyciela historii p. Małgorzaty Włodek, która powitała zaproszonych gości.

Po przywitaniu gości, głos zabrał  Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, który przedstawił etos służby przyświecający  dawnym i obecnym policjantom oraz zagadnienia związane ze Zbrodnią Katyńską. Prezes przybliżył historię tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku, byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach w największym obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje, gdzie w dołach śmierci grzebano m.in. zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.

Następnie młodzież wysłuchała wykładu nadkom. Krzysztofa Musielaka, który przedstawił historię Policji Państwowej 1919-1939.

Pan  Aleksander Załęski były ekspert fotografii  kryminalistycznej z Centralnego Laboratorium Kryminalistyki KGP i członek ekipy ekshumacyjnej w Miednoje, Charkowie i Katyniu w latach 1991 i 1995 podzielił się swoimi doświadczeniami i przeżyciami z prac przy zbiorowych grobach. Zdjęcia z tych pracy stanowiły część wystawy, którą mogli obejrzeć uczestnicy warsztatów.

Wszyscy uczestnicy tej wyjątkowej lekcji historii otrzymali pamiątkowe odznaczenia OKM 1940 (skrót od nazw Ostaszków, Kalinin, Miednoje).

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” wręczył mł.insp. Krzysztofowi Radzikowi certyfikat  potwierdzający uzyskanie tytułu „Ambasadora OKM 1940” .

Ogólnopolski program edukacyjno-historyczny OKM 1940 realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Jest też elementem misji rodzin policjantów II RP związanej z przywracaniem prawdy oraz kultywowaniem tradycji zawartej w sentencji „Bóg, Honor, Ojczyzna”.


ksp, /kk/

  • Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"
  • Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"
  • Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"
  • Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"
  • Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"
  • Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"
  • Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"