Debata w Brwinowie - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Brwinowie

Data publikacji 22.11.2018

Wczoraj w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie odbyła się debata społeczna pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Do udziału w debacie zaproszono samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących, na co dzień z Policją oraz przede wszystkim lokalną społeczność. Podczas tej debaty społecznej mieszkańcy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Brwinów.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Brwinów odbyło się wczoraj o 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa, zasiedli: p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie nadkomisarz Paweł Krauz, Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, Zastępca Burmistrza Jerzy Wysocki, Komendant Komisariatu Policji w Brwinowie komisarz Mariusz Jarmołkowicz.  W debacie udział wzięli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, w tym Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Sławomir Ścibisz oraz dzielnicowi z brwinowskiego komisariatu. Nie zabrakło przedstawicieli służb współpracujących z policją, czyli Komendanta Straży Miejskiej Tomasz Kowalskiego,Prezesa OSP w Brwinowie Krzysztofa Newena przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Mieszkańcy podczas spotkania mieli okazję zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi ilości zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie miasta. Omówione zostały także zagrożenia związane z najbardziej uciążliwymi społecznie przestępstwami.

Przypomniane zostały założenia oraz sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przestawione zostały zagrożenia, które wprowadzili mieszkańcy gminy od stycznia do października tego roku. Omówiono też, jakie działania podejmuje Policja, po uzyskaniu w ten sposób informacji.

Po wprowadzeniu wywiązała się między uczestnikami debaty dyskusja i pojawiły się pytania do prowadzących. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy wskazali miejsca, gdzie zauważają nieprawidłowości.Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców zostały zapisane i będą uwzględniane w toku codziennej służby.

 

kk