Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy mieszkańców Piastowa na debatę "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".

Data publikacji 29.11.2018

Zapraszamy mieszkańców Piastowa na debatę społeczną. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata odbędzie się 29 listopada 2018 roku w godz. 18.00 – 20.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie przy ul. Warszawskiej 24.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców Piastowa do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta, która odbędzie się 29 listopada 2018 roku w godz. 18.00 – 20.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie przy ul. Warszawskiej 24.

Tematem spotkania będą przede wszystkim problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, priorytetowe działania dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadające na zgłaszane zagrożenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych.

 

kk