Debata w Piastowie - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Piastowie

Data publikacji 30.11.2018

Debaty społeczne mają na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. W spotkaniu zorganizowanym wczoraj, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele Policji z komisariatu w Piastowie, a także p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie nadkom. Paweł Krauz.

Na debatę, której inicjatorem byli policjanci tutejszego komisariatu przybyli mieszkańcy Piastowa.

Nadkom. Paweł Krauz –p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie w swoim wystąpieniu podkreślił, że debaty społeczne są po to, by prowadzić dialog i wsłuchiwać się w głosy tych, dla których pełnimy służbę. Służą temu, by szybko diagnozować lokalne problemy społeczne, zagrożenia i to, czego ludzie się obawiają. W ten sposób będziemy mogli skutecznie reagować na problemy, które dotyczyć mogą mieszkańców.

Na spotkaniu zaprezentowano założenia oraz sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przestawione zostały zagrożenia, które od czasu funkcjonowania tego narzędzia wprowadzili mieszkańcy gminy. Omówiono też, jakie działania podejmuje Policja po uzyskaniu w ten sposób informacji.

Uczestnicy debaty zostali także poinformowani o aplikacji „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym.

Mieszkańcy Piastowa, podczas spotkania, mieli okazję zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi ilości zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie gminy. Omówione zostały także zagrożenia związane z najbardziej uciążliwymi społecznie przestępstwami.

W trakcie spotkania w Piastowie mieszkańcy wyrażali swoje opinie oraz projekty możliwych do przeprowadzenia zmian.

W debacie uczestniczyli: komendant komisariatu policji w Piastowie nadkom. Dariusz Kruziewicz, p.o. zastępcy komendanta komisariatu asp. szt. Marcin Skowroński, zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego asp.szt. Sławomir Ścibisz oraz dzielnicowi. Urząd miasta reprezentował pułkownik Aleksander Dobrowolski.

 

kk