Podsumowanie 2018 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2018 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie

Data publikacji 29.01.2019

Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej, będąca podsumowaniem efekty pracy policjantów w 2018 roku. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych KPP w Pruszkowie, a także zaproszeni goście, w tym Starosta Pruszkowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb powiatowych, prokuratury, sądu oraz Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Stołecznego Włodzimierz Pietroń, Komendant Powiatowy Policji Jerzy Sztuc, p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego nadkom. Paweł Krauz, Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza wraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Prokurator Rejonowy, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza KPP w Pruszkowie.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Jerzy Sztuc podczas odprawy podsumował wyniki pracy policjantów w roku 2018 oraz omówił o cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym roku.

Komendant Powiatowy Policji monitoruje pod kątem bezpieczeństwa obszar o powierzchni 246,3 km2, który zamieszkuje blisko 163 922 osób. Każdego dnia, w minionym roku pruszkowscy policjanci średnio na dobę: przeprowadzili 63 interwencje, 144 razy badali stan trzeźwości, legitymowali 101 osób. Zatrzymali na „gorącym uczynku” 417  podejrzanych o popełnienie przestępstw.

Działania prewencyjne

W ubiegłym roku, pruszkowscy policjanci przeprowadzili 23 048 interwencji, dla porównania takich interwencji w 2017 roku było 26 820. W 2018 roku ujawniono ogółem 10 166 wykroczeń.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2018r. odnotowano 59 wypadków i 3149 kolizji. W zdarzeniach drogowych śmierć poniosło 12 osób, a 58 osób zostało rannych. Policjanci z Wydziału Ruchu drogowego przez cały 2018 roku przebadali, na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, 52 759 kierowców. Ogółem ujawnili 200 kierujących w stanie nietrzeźwości.

Efekty pracy pionu kryminalnego

Pruszkowscy policjanci zanotowali znaczny spadek  7 głównych kategorii przestępstw (w 2017 r. - 1124, w 2018 r. – 1088), które to są uznawane przez społeczeństwo za najbardziej uciążliwe. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę:

  • Przestępczość rozbójnicza – 2018 –22, 2017-22;
  • Bojka i pobicie – 2018–4, 2017–6;
  • Uszczerbek na zdrowiu – 2018-34-, 2017-44;
  • Uszkodzenie rzeczy – 2018-161, 2017-163:
  • Kradzież cudzej rzeczy – 2018-609, 2017-619;
  • Kradzież z włamaniem – 2018-258, 2017-270;
  • Kradzież samochodu – 2018-63, 2017-46,

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Jerzy Sztuc, w podsumowaniu wyników pracy,  za 2018 r. powiedział m.in., że główne cele działania pruszkowskiej policji to poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca z samorządami, a przede wszystkim współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu pruszkowskiego. Cele te są możliwe do osiągnięcia poprzez skuteczne programy prewencyjne, wdrażanie coraz efektywniejszych form i metod działania i weryfikację już stosowanych.

Odprawę podsumował Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, który podziękował za skuteczną pracę pruszkowskich policjantów.  Komendant skierował także słowa uznania do obecnych przedstawicieli lokalnego samorządu, prokuratury oraz służb, dziękując im za dotychczasową współpracę i wsparcie.

 

kk