Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

14 lipca 2019 roku, w Brwinowie odbyło się Święto Policji - Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, obchodzone w 100.rocznicę powołania Policji Państwowej. Gościem honorowym uroczystości był Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, który w asyście młodszego inspektora Jerzego Sztuca – Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, wręczył policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz listy gratulacyjne. Awanse na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 84 funkcjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych pruszkowskiej komendy. Po uroczystym apelu odbył się II piknik rodzinny „Bezpieczny Powiat Pruszkowski”.

Obchody Święta Stulecia Policji Państwowej policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie rozpoczęli wczesnym rankiem oddając cześć i honor tym policjantom, którzy do końca służąc Ojczyźnie złożyli najwyższą ofiarę.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Jerzy Sztuc w asyście I Zastępcy nadkomisarza Pawła Krauz i Zastępcy młodszego inspektora Krzysztofa Bujnowskiego o godzinie 9.00 złożył kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w Twerze funkcjonariuszy Policji Państwowej z Pruszkowa i tym samym uroczyście rozpoczął obchody Święta Policji pruszkowskiej komendy. Jednocześnie pod „Dębem Pamięci” znajdującym się w Komisariacie Policji w Piastowie, komendant komisariatu nadkomisarz Dariusz Kruziewicz uczcił pamięć zamordowanego starszego posterunkowego Jana Jene vel Johne, ostatniego przed II wojną światową komendanta policji w Piastowie.

O godzinie 12.30 14 lipca 2019 roku na Rynku w Brwinowie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Święta Policji pruszkowskiej Komendy, w którym udział wzięli: gość honorowy Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Paweł Dobrodziej, Wojewoda Mazowiecki - Pan Zdzisław Sipera, Starosta Pruszkowski – Pan Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta Pruszkowa – Pan Paweł Makuch wraz z przedstawicielami Rady Miasta. Wśród gości obecni byli również: Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa Pan Przemysław Worek, Wójt Gminy Michałowice Pani Małgorzata Pachecka, Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn Pan Janusz Rajkowski i Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba. Współorganizatorem uroczystości był Burmistrz Gminy Brwinów – Pan Arkadiusz Kosiński, któremu towarzyszyli Radni Miasta Brwinowa, Honorowi Obywatele Miasta Brwinowa oraz przedstawiciele sołectw gminy.

Wspólnie z policjantami Święto Policji obchodzili też przedstawiciele: Prokuratury – Pan Adam Grzeczyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie - starszy brygadier Dariusz Drzewiecki, pułkownik Krzysztof Sikorski – Komendant Ośrodka Reprezentacyjnego MON, Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie – Włodzimierz Majchrzak. Nie zabrakło także policyjnych emerytów, na czele z Przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów Policji – Panem Czesławem Kudlińskim. Gościliśmy także reprezentantów służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją oraz lokalne Media. Tradycyjnie towarzyszył nam ksiądz Dziekan Marian Mikołajczak.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Jerzy Sztuc, przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie nawiązał do daty 24 lipca 1919 roku, kiedy to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, na mocy której utworzono Policję Państwową, której historia nierozerwalnie związana jest z losami naszej Ojczyzny. W swoim przemówieniu podziękował lokalnym samorządom i instytucjom za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu. Na koniec podziękował za rzetelną i ofiarną służbę wszystkim policjantom i policjantkom,  pogratulował awansów i wyróżnień oraz życzył aby po każdej służbie policjanci i policjantki wracali bezpiecznie do domu, gdzie czeka ktoś, kto cieszy się z tego powrotu.

Podczas apelu Złoty Medal za "Zasługi dla Policji" otrzymał starszy brygadier Dariusz Drzewieck i- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, natomiast Srebrnym Medalem odznaczony został Pan Waldemar Pielat Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Pruszkowskiego.

Awanse na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 84 funkcjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych pruszkowskiej Komendy, w tym 8 policjantów przed terminem. Na wniosek Komendanta Sztuca, Komendant Stołeczny Policji, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przyznał 143 policjantom nagrody motywacyjne. Podczas apelu pięciu policjantów, z rąk Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja otrzymało listy gratulacyjne.

W takcie uroczystości odczytany został list  przesłany z tej okazji, przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Panią Elżbietę Witek.

Życzenia i podziękowanie dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przekazał osobiście Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, który podziękował za dotychczasową służbę i pracę, za wysiłek w realizowaniu codziennych zadań, pochwalił też funkcjonariuszy za wkład jaki wnieśli policjanci z pruszkowskiej komendy, w walce z przestępczością samochodową i narkotykową. Wszystkim funkcjonariuszom życzył dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym i wytrwałości w realizacji życiowych planów.

Wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń usłyszeli pruszkowscy policjanci z ust Wojewody Mazowieckiego, Starosty Pruszkowskiego, Prezydenta Miasta Pruszkowa, Burmistrza Miasta Piastowa, Wójta Gminy Michałowice, Wójta Gminy Raszyn i Prokuratora Rejonowego. Burmistrz Gminy Brwinów w swoim przemówieniu nawiązał do odległej historii związanej ze stróżami prawa i w podziękowaniu za służbę na rzecz Gminy Brwinów wręczył pamiątkowe gwiazdy – byłym i obecnemu komendantowi brwinowskiego komisariatu.

Po licznych gratulacjach i podziękowaniach, obchody Święta Policji pruszkowskiej Komendy zakończyły się defiladą Kompanii Reprezentacyjnej Policji Oddziału Prewencji Policji w Warszawie pod dowództwem nadkomisarza Radosława Gosa wraz ze sztandarami Komendy Stołecznej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą tamburmajora podkomisarza Jakuba Pietruchy.

Po uroczystym apelu, na terenie przy ul. Piłsudskiego odbył się II piknik rodzinny pod nazwą „Bezpieczny Powiat Pruszkowski”. Podczas pikniku odbył się pokaz bojowy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz pokaz tresury psa policyjnego z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP. Na pikniku towarzyszył nam policyjny patrol konny. Wśród wielu atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Stanowiska promocyjne oraz poszczególne atrakcje zorganizowane zostały przez: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Miasto Pruszków, Gminę Brwinów, Miasto Piastów, Gminę Michałowice, Raszyn, Nadarzyn, Straż Pożarną Z Pruszkowa i Ochotniczą Straż Pożarną z Brwinowa,  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Mazowieckie Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Serdecznie dziękujemy: Burmistrzowi Gminy Brwinów Panu Arkadiuszowi Kosińskiemu oraz dyrekcji i pracownikom Ośrodka Kultury w Brwinowie za pomoc i zaangażowanie podczas przygotowania uroczystości Święta Policji.

 

 

kk

 

FOTORELACJA:

 

 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  Święto Policji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
 • II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
  II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
 • II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
  II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
 • II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
  II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
 • II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
  II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
 • II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
  II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
 • II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"
  II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat Pruszkowski"