Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę pruszkowskich policjantów w 2019 roku

Dzisiaj, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej, podczas której podsumowane zostały efekty pracy policjantów w 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych KPP w Pruszkowie, a także zaproszeni goście, w tym Starosta Pruszkowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb powiatowych, prokuratury, sądu oraz Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Dzisiaj o 11.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej, podsumowująca pracę i działania podjęte w 2019 roku, przez pruszkowskich policjantów. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza KPP w Pruszkowie, a także zaproszeni goście, w tym Starosta Pruszkowski Pan Krzysztof Rymuza, a także prezydent, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.

Odprawę przeprowadził Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Jerzy Sztuc, który powitał wszystkich uczestników odprawy. Następnie Komendant Powiatowy omówił pracę i wyniki pionu prewencji, zagadnienia logistyczne, kadrowe i dyscyplinarne oraz zakres pracy i efekty pionu kryminalnego.

Komendant Powiatowy Policji monitoruje pod kątem bezpieczeństwa obszar o powierzchni 246,3 km2, który zamieszkuje blisko 162 922 osób. Każdego dnia, w minionym roku pruszkowscy policjanci średnio na dobę: przeprowadzili 88 interwencji, legitymowali 72 osoby, przeprowadzili 40 wywiadów, ustaleń.

Zatrzymali na „gorącym uczynku” 527 osób, podejrzanych o popełnienie przestępstw.

Działania prewencyjne

Omawiający efekty  pracy pionu prewencji Komendant Powiatowy, zwrócił uwagę na liczbę przeprowadzonych interwencji. W ubiegłym roku, pruszkowscy policjanci przeprowadzili 32 289 interwencji, dla porównania takich interwencji w 2018 roku było 23 048. W 2019 roku ujawniono ogółem 11 874 wykroczeń. O bezpieczeństwo na ulicach poszczególnych gmin dbały tez patrole, w ramach służb ponadnormatywnych, które sfinansowane były przez samorządy lokalne. Suma przeznaczona na ten cel w 2019 roku wyniosła 480 000 zł.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2019 r. odnotowano 51 wypadków i 2935 kolizji. W zdarzeniach drogowych śmierć poniosło 12 osób, a 55 osób zostało rannych. Policjanci z Wydziału Ruchu drogowego przez cały 2019 roku przebadali, na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 66235 kierowców. Ogółem ujawnili  313 kierujących w stanie nietrzeźwości.

Efekty pracy pionu kryminalnego

Podsumowując rok 2019 młodszy inspektor Jerzy Sztuc, omawiając pion kryminalny, przedstawił statystyki obrazujące skalę przestępczości na terenie powiatu pruszkowskiego, w poszczególnych kategoriach przestępstw i pracę wykrywczą policjantów  w tym zakresie. W 2019 roku odnotowano  3458 przestępstw o 120 mniej niż w roku 2018 (3578). Wykrywalność przestępstw w 2019 roku wzrosła i wyniosła 65,27% ( w roku 2018 – 54,92%). Ważnym zagadnieniem w pracy policjantów jest zwalczanie przestępczości narkotykowej. W 2019 roku odnotowano 129 przestępstw, zaś w 2018 r., było ich 106. Policjanci zabezpieczyli ponad 55 kg różnych rodzajów środków odurzających.

Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Jerzy Sztuc, w podsumowaniu wyników pracy,  za 2019 r. powiedział m.in., że główne cele działania pruszkowskiej policji to poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca z samorządami, a przede wszystkim współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu pruszkowskiego. Cele te są możliwe do osiągnięcia poprzez skuteczne programy prewencyjne, wdrażanie coraz efektywniejszych form i metod działania i weryfikację już stosowanych.

 

Podczas odprawy odbyło się uroczyste pożegnaie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie podinspektora Pawła Krauz, któremu Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej powierzył,  od dnia 10 lutego 2020 roku, obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

 

podkom. Karolina Kańka

 

 

 

 • Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
  Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
 • Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
  Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
 • Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
  Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
 • Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
  Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
 • Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
  Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
 • Odprawa roczna KPP w Pruszkowie
  Odprawa roczna KPP w Pruszkowie