Dzielnicowy rejonu nr 17 st. sierż. Ewelina Kozłowska - Nadarzyn - KPP w Pruszkowie

Dzielnicowy rejonu nr 17 st. sierż. Ewelina Kozłowska

 

 

st. sierż. Ewelina Kozłowska

 

Dzielnicowy Rejonu Służbowego nr 17

Komisariatu Policji w Nadarzynie

05-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 13

tel. 22 729 81 77 czynny w godz. 8.00-20.00

tel. kom. 600 997 468

e-mail: dzielnicowy.nadarzyn17@ksp.policja.gov.pl

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia do 30 czerwca  2021 roku:

Do dzielnicowej rejonu napływają informacje o problemie dotyczącym  nieprawidłowego parkowania oraz niestosowania sie do znaku drogowego B-1 w rejonie ul. Sitarskich w Nadarzynie. Celem przedstawionego działania będzie wyciąganie konsekwencji przewidzianych prawem wobec osób, które popełniają przestępstwa lub wykroczenia,  a tym samym zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 729-81-77. W godz. 20.00-8.00 kontakt z jednostką nadrzędną: KPP w Pruszkowie tel. (22) 758 60 81.