Dzielnicowy rejonu nr 3 st. sierż. Katarzyna Tomaszewska - Pruszków - KPP w Pruszkowie

Dzielnicowy rejonu nr 3 st. sierż. Katarzyna Tomaszewska

 

st. sierż. KATARZYNA TOMASZEWSKA

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 8

tel. 22 60 46 279

tel. kom. 600 997 452

e-mail: dzielnicowy.pruszkow3@ksp.policja.gov.pl

 

 Zadania priorytetowe  na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku:

Do dzielnicowej rejonu napływają informacje o  nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w rejonie ulicy Kopernika 1. Celem przedstawionego działania będzie zredukowanie ilości przypadków popełnianych wykroczeń, a tym samym znacząca poprawa porządku publicznego we wskazanym miejscu.

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 60 46 213.