Dzielnicowy rejonu nr 4 asp.szt. Krzysztof Waszczuk - Pruszków - KPP w Pruszkowie

Dzielnicowy rejonu nr 4 asp.szt. Krzysztof Waszczuk

 

asp.szt. KRZYSZTOF WASZCZUK

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 8

tel. 47 72 46 258

tel. kom. 600 997 457

e-mail: dzielnicowy.pruszkow4@ksp.policja.gov.pl

 

Zadania priorytetowe od 1 lstycznia do 30 czerwca 2021 roku:

Do dzielnicowego rejonu napływają informacje o problemie dotyczącym nieprawidłowego parkowania przy ul. Powstańców 18. Celem przedstawionego działania będzie zredukowanie ilości przypadków popełnianych wykroczeń, a tym samym znacząca poprawa porządku publicznego we wskazanych miejscach. 

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 60 46 213.