Dzielnicowy rejonu nr 2 asp.szt. Sławomir Podleśny - Pruszków - KPP w Pruszkowie

Dzielnicowy rejonu nr 2 asp.szt. Sławomir Podleśny

 

asp. szt.  SŁAWOMIR PODLEŚNY

 

Rewir Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 8

tel. 22 60 46 290

tel. kom. 600 997 455

e-mail: dzielnicowy.pruszkow2@ksp.policja.gov.pl

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku:

Do dzielnicowego rejonu napływają informacje o problemie dotyczącym zakłócania porządku i spożywania alkoholu w rejonie skweru ul. Miejska-Rymarska. Celem przedstawionego działania będzie poszerzenie współpracy z mieszkańcami oraz zredukowanie ilości  popełnianych wykroczeń, a tym samym znacząca poprawa porządku publicznego we wskazanych miejscach. 

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 60 46 213.