Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Jesteś widoczny-jesteś bezpieczny" w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie zorganizowali dla uczniów szkoły spotkanie promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży. W kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” włączyła się po raz kolejny pruszkowska policja.

 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją szkoły zorganizowali dla uczniów klas IV-V imprezę w ramach kampanii „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, policjanci, Państwowa Straż Pożarna i Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów zostali serdecznie przywitani przez grono pedagogiczne i uczniów szkoły, którzy już na początku spotkania zostali wyposażeni w specjalne zestawy odblaskowe.

Głównym celem imprezy była promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły uczestniczyli w trzech panelach zajęć związanych z bezpieczeństwem.

Pierwszy panel realizowany był przez przedstawicieli  WORD w Warszawie. Na specjalnie przygotowanym torze rowerowym, uczniowie mogli poćwiczyć pokonywanie przeszkód. Jazda po torze nie sprawiła dzieciom większych trudności.

Drugi panel poprowadził dzielnicowy z komisariatu policji w Brwinowie mł.asp. Dariusz Dawidziuk. Uczniowie obejrzeli film „Tak chcę być bezpieczny” oraz zgłębili wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Mogli także zapoznać się z zagrożeniami jakie niesie za sobą zażywanie „dopalaczy”. Przypominane zostały uczniom także zasady postępowania podczas kontaktu z agresywnym zwierzęciem oraz jak postępować przy spotkaniu z osoba obcą.

Panel trzeci to zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Strażacy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

To kolejne spotkanie powiecie pruszkowskim, które ma na celu  promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

 

kk

  • "Jesteś widoczny-jesteś bezpieczny" w Szkole Podatwowej nr 1 w Brwinowie
  • "Jesteś widoczny-jesteś bezpieczny" w Szkole Podatwowej nr 1 w Brwinowie
  • "Jesteś widoczny-jesteś bezpieczny" w Szkole Podatwowej nr 1 w Brwinowie
  • "Jesteś widoczny-jesteś bezpieczny" w Szkole Podatwowej nr 1 w Brwinowie
  • "Jesteś widoczny-jesteś bezpieczny" w Szkole Podatwowej nr 1 w Brwinowie
  • "Jesteś widoczny-jesteś bezpieczny" w Szkole Podatwowej nr 1 w Brwinowie