Międzynarodowy Dzień Mediacji - Aktualności - KPP w Pruszkowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 15.10.2018

Postępowanie mediacyjne jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi. Mediator, jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 18 października. Poniżej podajemy informacje, gdzie i w jakich dniach można skorzystać z konsultacji w Pruszkowie.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony, rozwiązania konfliktu w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby. Neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie w dniach 15-19 października 2018r., organizuje spotkania z mediatorami:

15.10.2018r. – w godz. 11.00-14.00

16.10.2018r. – w godz. 11.00-14.00

17.10.2018r. – w godz. 10.00-13.00

18.10.2018r. – w godz. 12.00-15.00

19.10.2018r. – w godz. 11.30-15.00